“İnfodemi Eğitimi” başlıklı çevrimiçi eğitim aracı kamuoyuna tanıtılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ-Göç) tarafından yürütülen “COVID-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemiyle Mücadele” konulu proje kapsamında “İnfodemi Eğitimi” başlıklı bir çevrimiçi eğitim aracı hazırlandı. 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 15.00’da düzenlenecek online etkinlikte kamuoyuna tanıtılacak çevrimiçi eğitim aracı ile özellikle COVID-19 pandemisinde yoğun şekilde deneyimlenen yanlış bilgi yayılımı ve bir halk sağlığı sorununa dönüşen infodemi hakkında farkındalık oluşturmak, bilinçlenmek ve infodeminin neden olduğu sorunların çözümü için birlikte mücadele edebilmek amaçlanıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ-Göç) tarafından yürütülen “COVID-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemiyle Mücadele” konulu proje kapsamında hazırlanan “İnfodemi Eğitimi” başlıklı çevrimiçi eğitim aracı, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 15.00’da düzenlenecek online etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak. İnfodemi Eğitimi Projesi, Karadeniz İşbirliği Fonu (Black Sea Trust for Regional Cooperation-A Project of the German Marshall Fund) finansal desteği ile yürütülüyor. Proje, bireylerde, sivil toplumda ve medyada COVID-19 salgınıyla ilgili yanlış bilgi ve infodeminin yayılımı ile bu yayılımın neden olduğu olumsuz sonuçlar hakkında farkındalık yaratmayı, gelecek kriz dönemlerinde yaşanabilecek olası infodemilere karşı dayanıklılığı arttırmayı ve bu hedefler doğrultusunda alınabilecek bireysel ve kurumsal önlemleri tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Türkiye’de infodeminin yayılımıyla ilgili önemli bulgular tespit edildi

Proje ekibinin TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü bir diğer çalışma olan “İnfodemi ile Etkin Mücadele için Bireylerin Yanlış Bilgi Karşısındaki Tutumlarının Belirleyicilerinin Araştırılması: COVID-19 Örneği” başlıklı araştırmanın Aralık 2020’de kamuoyu ile paylaşılan bulgularına göre Türkiye’de infodeminin yayılımıyla ilgili bazı önemli çıktılar elde edildi. Araştırma sonuçlarına göre bilimsel bilginin azlığı, komplo teorilerine inanç ve aşı karşıtlığı, doğrulama yöntemleri ve doğrulama kuruluşları hakkında yeterli bilginin olmaması ve kurumlara güven derecesi gibi etkenler infodeminin yayılmasında belirgin rol oynuyor. Bu bağlamda özellikle COVID-19 salgınında artan bilgi hacmiyle hızla yayılan infodemiye karşı bireysel dayanıklılığı arttırmak amacıyla “İnfodemi Eğitimi” çevrimiçi eğitim aracı geliştirildi.

Yanlış bilginin yayılımının önüne geçmek amaçlanıyor

İnfodemi Eğitimi, yedi temel başlık altında kısa videolar şeklinde ders anlatımları yanı sıra konunun iletişim, sağlık, siyaset, kültür gibi alanlardan uzmanları ve ilgili kurumlarla gerçekleştirilen röportajlar aracılığıyla infodeminin ve infodeminin yarattığı etkilerin tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir çevrimiçi eğitim aracı. Dersler, genelde yanlış bilgi ve yayılımının, özelde ise infodeminin ne olduğu, infodeminin oluşumu ve yayılmasının zeminini oluşturan günümüz bilgi ekosistemi ile infodeminin içinde bulunduğumuz siyasal ve sosyal iklim bağlamında değerlendirilmesiyle başlıyor. Farklı oturumlarda infodemi, COVID-19 ile ilgili yalanlar ve gerçekler üzerinden ve sağlık okuryazarlığı perspektifinden ele alınıyor ve yanlış bilginin yayılımı ile mücadelede doğruluk kontrolü ve doğrulama kuruluşlarının önemi üzerinde duruluyor. Son olarak, COVID-19 pandemisinde infodeminin toplumsal etkileri ve alınması gereken önlemler bağlamında yürütülen araştırma projeleri yanı sıra uluslararası ve yerel kuruluşların infodemiyle mücadeledeki çalışmaları değerlendiriliyor.

İnfodemi Eğitimi, özellikle COVID-19 pandemisinde yoğun şekilde deneyimlenen yanlış bilgi yayılımı ve bir halk sağlığı sorununa dönüşen infodemi hakkında farkındalık oluşturmak, bilinçlenmek ve infodeminin neden olduğu sorunların çözümü için birlikte mücadele edebilmek adına yol gösterici olmayı hedefliyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba günü tanıtım etkinliği, proje ekibinden Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Birnur Eyolcu Kafalı ve Şaban Çaytaş’ın yanı sıra konuk konuşmacılar Prof. Dr. Selim Badur, Doç. Dr. Erkan Saka, Doç. Dr. Özgür Arun ve Nilgün Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşecek. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinliğe katılım için https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hW4H-Dl-Q9uYERy2bzCA_Q web adresi üzerinden kayıt olunabilir. Canlı olarak yayınlanacak etkinlik ayrıca https://youtu.be/gomH1RTeaXw web adresi üzerinden izlenebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here