Natürel Harita Mühendislik Firması, 29.09.2017 tarihinde Çevik Harita Mühendislik Ltd. Şti. Firmasının devamı olup, üç ortaklı harita mühendislik işleri yapan Eskişehir Merkez Tepebaşı ilçesinde ikamet eden konumu genelde Organize Sanayi Bölgesi küçük sanayi siteleri, belediye, toki ve üniversitelere hizmet eden imar planlarına göre 18. Madde uygulaması, parselasyon, halihazır harita, plankote, kübaj yine plana göre yoldan ihdas, yolu tek, tevhit (birleştirme) ve ifraz (ayırma), bunun dışında Has denilen harita uygulama sorumluluğu yapan binaların parsele oturtulması yani aplikasyonu ve kadastral olarak ikinci kadastro işlerinde ölçüm ve değerlendirme işlerini yürütmektedir.     Firmamız Eskişehir Merkez ve İlçelerinde tüm harita işlerini yürütmektedir. Firmamız Eskişehir merkez ve ilçelerinde tüm harita işlerini yürütmekte olup daha önceki firma olan Çevik Harita Müh. Ltd. Şti. gibi şehir dışı işlerini, ihale yoluyla yapmak vizyonumuz olmaktadır. Bunlar Devlet su işleri, baraj haritaları, Karayolları Genel Müdürlüğü kamulaştırma işleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Kamulaştırma ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toplulaştırma işlerini, almak gayretindedir.  Bir sanayi alanını düşünün ilk önce oranın tüm kurumlardan onay yazısı geldikten sonra oranın halihazır haritası mütakiben imar planları daha sonra imar uygulaması işleri çıkan sanayi parselleri ise ruhsatlandırılıp fabrika binası olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni her şey yeryüzünün haritalandırılması, otlar denilen yol pusulalarına ihtiyaç vardır. Eski ceddimiz Piri Reis bizim üstad olup onun ekseninde bu sektör çıkmıştır. Her şeyin inşaat, kentleşme, riskli bölge orman, nehir, dağ, bu sektörün işidir. En iyi planlama için haritaya ihtiyaç vardır. Harita ilk basamaktır.

SEKTÖRÜN ÖNCÜ FİRMALARINDAN OLAN NATÜREL HARİTA MÜHENDİSLİK FİRMA ORTAKLARI VE HEDEFLERİ

  • Mutlu Sayır, kendisi topograf olup evli iki çocuk babasıdır, Emirdağ/Afyonkarahisarlıdır. 16 yıldır bu sektörde ve daha önce Çevik Harita Müh. Ltd. Şti. 13 yıl çalışmıştır.
  • Yılmaz Geçinir, Harita Mühendisi olup, evli 1 çocuk babasıdır. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi 2015 mezunudur. Aslen Mardin Deriklidir.
  • Serkan Sarı, kendisi aslen Söğüt Bilecikli olup, ilk, orta, lise tahsilini Söğüt’te tamamlamıştır. Üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu, aynı zamanda Gıda Teknikeri olup, sadece baba mesleğini 2003 yılından beri olan Kadastro Harita işlerini yapmaktadır. Çevik Mühendislikte yöneticilik ve idari işler ile meşgul iken firmanın patronu vefat edince kızıyla beraber 9 ay çalışıp ayrıldıktan sonra Natürel Harita Mühendislik firmasını kurmuştur. Kendisi medeni durumu bekar, İngilizce, İspanyolca ve Yunan dilleri bilmektedir. Firma hedefi dışa açılıp büyük kentlerde ve devlet işlerinde firma ismini daha rantabilitesi artırmak ve ülkemizde ilk on firma arasına girmeyi hedeflemektedir.

Haber: Pınar Etci

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here